بازدید از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

بازدید از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

مورخ ۲۰ آذرماه تعدادی از مهندسین بسیجی مدیریت صنعت سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه سازمان مدیریت پسماند بازدید کردند.

مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

دیدگاهتان را بنویسید