برگزاری دومین جلسه دوره آموزشی اصول متره و برآورد

برگزاری دومین جلسه دوره آموزشی اصول متره و برآورد

❇️ برگزاری دومین جلسه “دوره آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه” توسط کارگروه مدیریت شهری ۲۹ آبان ماه

🔹مدرس : مهندس پورمستقیمی

دیدگاهتان را بنویسید