برگزاری اولين جلسه دوره آموزشي اصول متره و برآورد

برگزاری اولين جلسه دوره آموزشي اصول متره و برآورد

برگزاری اولین جلسه ” دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ” توسط کارگروه مدیریت شهری در مورخ ۲۲ آبان ماه در محل سازمان مهندسین تهران بزرگ با تدریس مهندس پورمستقیمی

دیدگاهتان را بنویسید