گزارش تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن

گزارش تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویری از حضور پرشور مهندسین در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و غرفه سازمان بسیج مهندسین تهران

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

 

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج مهندسین

بانوان سازمان بسیج مهندسین

 

دیدگاهتان را بنویسید