مراحل ١٨ گانه ساخت پل بعثت در دفاع مقدس

مراحل ١٨ گانه ساخت پل بعثت در دفاع مقدس

🔵 مراحل ۱۸ گانه ساخت پل بعثت را در دوران دفاع مقدس مشاهده مینمایید :

تهیه و تنظیم : سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید