امروز : 01 اسفند 1397

بودجه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


یکشنبه 16 خرداد 1395 - 15:11


بودجه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بودجه پيشنهادی به مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
بودجه پيشنهادی سازمان در سال 1395 جهت اطلاع و بررسی مهندسين محترم عضو سازمان، به تفکيک بودجه‌ای درآمدجاری، هزينه‌های جاری و هزينه‌های سرمايه‌ای به انتشار می‌رسد.
بودجه پيشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
دانلود

دانلود

دانلود

 


سازمان بسیج مهندسین     نظام مهندسی     بودجه                                


chapta
آخرین اخبار