امروز : 01 اسفند 1397

اطلاعیه دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 - 15:27


اطلاعیه دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


اطلاعيه دعوت به برگزاري مجمع عمومي عادی سالانه نوبت اول سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران دعوت مي‌نمايد تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالانه نوبت اول سازمان كه در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1395/3/19 در محل شهرك غرب، خيابان ایران زمین، خيابان مهستان، پلاك 10، طبقه پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار مي‌شود، با در دست داشتن كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان حضور يابند.
دستور جلسه:
1- استقرار هيأت رئيسه موقت سني و انتخاب هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي
2- ارائه گزارش هیات مدیره در مورد ترازنامه سال1394
3- ارائه گزارش بازرسان در مورد ترازنامه سال 1394
4- بررسی و تصويب ترازنامه سال 1394 سازمان
5- ارائه گزارش برنامه سازمان در سال 1395
6- بررسی و تصويب بودجه پيشنهادی هيات مديره برای سال 1395
7- بررسی و تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه برای سال 1395
8- تعيين روزنامه کثيرالانتشار
9- بررسی و تصويب حق الزحمه اعضای هيات مديره، بازرسان، شورای انتظامی، گروه های تخصصی و ...
در صورتي كه در زمان فوق مجمع عمومي به حد نصاب لازم نرسد، نوبت دوم مجمع عمومي در ساعت 15 روز سه شنبه 1395/4/1 درسالن همايش‌های بين المللی برج ميلاد تهران برگزار خواهد شد.

هیات مدیره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
 
chapta
آخرین اخبار