امروز : 01 اسفند 1397

بازدید از شرکت ایران خودرو


یکشنبه 26 ارديبهشت 1395 - 16:10


بازدید از شرکت ایران خودرو

روز پنج شنبه مورخ 29/11/94 تعدادی از مهندسین بسیجی کانون صنعت و معدن از کارخانجات شرکت ایران خودرو بازدید نمودند


سازمان بسیج مهندسین     بازدید     ایران خودرو                                


chapta
آخرین اخبار