امروز : 27 دي 1397

دوره آموزش سرگروه های حلقه های صالحین


دوشنبه 23 شهريور 1394 - 13:44


شهریور ماه 94


دوره آموزش سرگروه های حلقه های صالحین

دوره آموزش سرگروه های حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ با حضور مربیان تربیت و آموزش و همچنین  اعضای کانون ها و انجمن های تخصصی سازمان برگزار گردید.


دوره آموزش سرگروه های حلقه های صالحین
دوره آموزش سرگروه های حلقه های صالحین


chapta
آخرین اخبار