امروز : 27 دي 1397

مراسم معارفه مسئول انجمن معماری اسلامی ایرانی


چهارشنبه 21 مرداد 1394 - 12:37


در طی این مراسم مهندس سید جواد فشارکی به عنوان مسئول جدید انجمن معماری اسلامی ایرانی سازمان معرفی گردید.


مراسم معارفه مسئول انجمن معماری اسلامی ایرانی

مراسم معارفه مسئول انجمن معماری اسلامی ایرانی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ با حضور مسئول سازمان مهندس حسن توکلی  وبرخی از مدیران و اعضای انجمن  برگزار گردید.در طی این مراسم مهندس سید جواد فشارکی به عنوان مسئول جدید انجمن معماری اسلامی ایرانی سازمان معرفی گردید.
chapta
آخرین اخبار