امروز : 27 دي 1397

نشست علمی آموزشی متلب


چهارشنبه 21 مرداد 1394 - 11:38


در طی این نشست مطالبی در خصوص کاربرد متلب در مخابرات -هوش مصنوعی و شبکه مطرح گردید.


نشست علمی آموزشی متلب

به همت  کانون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ نشست علمی و آموزشی متلب با حضور اعضای شورا و مسئول انجمن های تخصصی کانون برگزار گردید.در طی این نشست مطالبی در خصوص کاربرد متلب در مخابرات -هوش مصنوعی و شبکه مطرح گردید.


نشست علمی آموزشی متلب
نشست علمی آموزشی متلب
نشست علمی آموزشی متلب
نشست علمی آموزشی متلب


chapta
آخرین اخبار