امروز : 27 دي 1397

مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی


چهارشنبه 07 مرداد 1394 - 11:48


مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی

مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ با حضور مسئول سازمان مهندس حسن توکلی  وبرخی از مدیران و شورای کانون انرژی برگزار گردید.در طی این مراسم از مهندس کافی به عنوان مسئول سابق کانون انرژی توسط مهندس توکلی تقدیر و تشکر شد.همچنین درپایان مراسم مهندس فاطمی نیا به عنوان مسئول جدید کانون انرژی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ معرفی گردید.


مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی
مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی
مراسم تودیع و معارفه مسئول کانون انرژی
بسیج مهندسین     بسیج مهندسین     بسیج مهندسین                                


chapta
آخرین اخبار