امروز : 27 دي 1397

ما اجازه نمی دهیم...


یکشنبه 14 تير 1394 - 12:39


امضای گزاره برگ هسته ای توسط اعضای کانون های تخصصی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ


ما اجازه نمی دهیم...

سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ در راستای حمایت از منویات رهبری  و همچنین حفظ حقوق ملت شریف ایران  در رابطه با مسئله هسته ای و رعایت خطوط قرمز حمایت خود را با امضای گزاره برگ هسته ای توسط اعضای کانون های تخصصی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ اعلام کردند.


ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
ما اجازه نمی دهیم...
بسیج مهندسین     انرژی هسته ای     انرژی هسته ای     انرژی هسته ای                            


chapta
آخرین اخبار