امروز : 27 دي 1397

چگونه پیـل تولید برق می کند؟


شنبه 24 آبان 1393 - 13:47


پیل کارش آن است که«انرژی شیمیایی» را تبدیل به«انرژی الکتریکی» می کند. در درون هر پیلی مقداری مواد شیمیایی نهـفته است. پیل بخشـی از این انرژی شیمیایی را به حرارت تبدیل می کند و بخشی دیگرش را به یک جریان الکتریکی.


چگونه پیـل تولید برق می کند؟

براي توليد برق دو راه وجود دارد:
1- به وسيله ي دستگاه هايي كه دينامو خوانده مي شوند.
2- به وسيله پيل.

 پيل بر دو نوع است:
1- پيل ابتدايي مانند پيل خشـك معمولي چراغ قوه. اين گونه پيل ها پس از مصرف ديگر به درد نمي خورند و اگر بخواهيم آن ها را پر و مجدداً قابل استفاده كنيم بايد مواد شيميايي تازه اي به درون شان بريزيم.
2- پيل ثانوي كه پس از مصرف، فقط با فرستادن يك جريان الكتريكي به درون آن، پر مي شود و ديگر نيازي نيست كه مواد شيميايي اش را مانند پيل ابتدايي، تعويض كنيم. پيل هاي آكومولاتور كه براي روشن كردن اتومبيل مورد استفاده است نوعي از پيل هاي ثانوي به شمار مي رود. باتري از دو يا چند پيل ابتدايي يا ثانوي درست مي شود. هر چند كه معمولاً به هر پيلي، باتري مي گويند ولي اين اصطلاح صحيح نمي باشد. براي ساختن پيل ابتدايي مواد شيـميايي مختلفي به كار مي برند. ولي اساس كار، در همه يكسان است. به گفته ي ديگر در تمام پيل هاي ابتدايي حتماً چند الكترود و يك الكتروليت وجود دارد. «الكترودها» را به نام عناصر پيل مي خوانند و از دو فلز مختلف، يا از يك نوع فلز و زغال ساخته مي شوند. اما«الكتروليت» مايع است. فلزي كه در ساخت الكترودها به كار مي رود نامش را كاتود نهاده اند و معمولاً روي براي اين منظور انتخاب مي شود. عنصر ديگر پيل آنود خوانده مي شود كه معمولاً زغال است. كاتود به تدريج در الكتروليت حل مي شود و اين عمل، الكترون هايي را رها مي سازد. حال اگر راهي يا مداري براي عبور اين الكتـرون ها باز باشد، يك جريان الكتريكي را پديد مي آورند. براي اين منـظور شما مي توانيد عناصر پيل را به يك هادي برق متصل كنيد تا جريان برق از آن بگذرد. با انجام تمام اين كارها شما برق در اختيار خواهيد داشت. انباره باتري يا(آكومولاتور) كارش واقعاً آن نيست كه برق را در جايي ذخيره و انبار كند. بلكه آن هم مانند پيل هاي ديگر نيروي برق خود را از تغييرات شيميايي به دست مي آورد. برخي از اين پيل ها را با صفحه هاي سربي و برخي ديگر را با صفحه هاي پروكسيد سرب درست مي كنند. اين نوع صفـحه ها همه در محلول«اسيد سولفوريك» فرو آغشته اند كه به تدريج به«سولفات سرب» تبديل مي شوند. بر اثر اين عمل شيميايي است كه در يك انباره باتري، جريان الكتـريكي پديد مي آيد.


پیل     باطری     انرژی     الکتریسیته                            


chapta
آخرین اخبار