امروز : 27 دي 1397

نقد و بررسی روابط آیین‌نامه 2800 زلزله ایران


دوشنبه 05 آبان 1393 - 17:59


مقاله مقایسه برش‌های بدست آمده از روش‌های تحلیل استاتیکی و دینامیکی در سازه‌های منظم و نقد و بررسی روابط آیین‌نامه 2800 زلزله ایران


نقد و بررسی روابط آیین‌نامه 2800 زلزله ایران

استفاده از روشی به منظور تحلیل ساختمان مختلف تحت اثر نیروی زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل فرضیات و روابط متفاوت روش‌های مختلف تحلیل از یک‌سو و پیچیدگی و رفتار‌‌های متفاوت ساختمان‌های مختلف از سوی دیگر، میزان دقت انواع روش‌های تحلیل در هر ساختمان متفاوت می‌باشد. از این رو نتایج بررسی و مقایسه انواع روش‌های تحلیل در ساختمان‌های مختلف با یکدیگر و شناخت قابلیت‌ها و نقاط ضعف آن‌ها می‌تواند در انتخاب روشی مناسب به منظور تحلیل ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نرم افزار ETABS V 9.5.0 ، روش‌های تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیف استاندارد و طیف ساختگاه بر‌روی ساختمان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند، بدین منظور از 6 عدد ساختمان بتنی با تعداد طبقات بین 5 تا 15 طبقه و دارای سیستم قاب خمشی متوسط بتنی در دو راستا، که در گروه سازه‌های منظم بر اساس ضوابط استاندارد 2800 زلزله ایران قرار داشتند، استفاده شده است و به وسیله‌ی روش‌های تحلیل استاتیکی معادل، تحلیل دینامیکی طیف استاندارد و تحلیل دینامیکی طیف ساختگاه، تحلیل شده و برش‌های حاصل از این تحلیل‌ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. هدف از این کار این است که نشان داده شود بر اساس بند 2-4-2 آیین نامه 2800 زلزله ایران(اصلاح مقادیر بازتاب‌ها)، بهتر است از کدام طیف جهت تحلیل ساختمان‌ها استفاده شود و برش پایه‌ی حاصل از کدام طیف در صورت افزایش تعداد طبقات به عدد واقعی نزدیکتر می‌باشد و همچنین اصلاح مقادیر بازتاب‌ها چه تغییری در چه بازه طبقاتی پیدا می‌کند. نتایج مطالعات بر‌روی سازه‌های منظم نشان می‌دهد که برش‌های پایه بدست آمده از تحلیل طیفی ساختگاه به عدد واقعی نزدیکتر است و همچنین مقادیر اصلاحی بازتاب‌ها در صورت افزایش تعداد طبقات، افزایش می‌یابد.

                                                                                                                                                      نویسنده:  مهندس افشین زرینچه
chapta
آخرین اخبار