امروز : 27 دي 1397

آشنایی با واژۀ جهانگردی و موارد تأثیر گذار بر جذب توریست و جهانگرد


یکشنبه 12 مرداد 1393 - 11:35


شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها، تهدیدها و بررسی راهبردهای امنیتی در توسعۀ پایدار گردشگری


آشنایی با واژۀ جهانگردی و موارد تأثیر گذار بر جذب توریست و جهانگرد

با توجه به اهميت جهاني صنعت توريسم، بي شك كشور ما به جهت برخورداري از قابليتها و جاذبه‏هاي متنوع محيطي، چشم‏اندازهاي جاذب جغرافيايي و ميراثهاي عظيم تاريخي و فرهنگي داراي جايگاه ويژه‏اي است.

بي شک بايداذعان نمودکه کشورما تاحدود زيادي ازدستيابي به جذب توریست محروم است ومهمترين علت رامي‌توان ضعف تعيين سياستها دانست. درکشور ما باوجود اقداماتي طي چندسال گذشته وبخصوص در دوران حاضربراي جذب گردشگرصورت گرفته اما هنوزهم سياست مشخصي وجودندارد. درواقع، برخوردهاي فيزيکي با گردشگران، بيانگرآن است که هنوزهم به اهميت اين صنعت پي نبرده ايم. آيا مشکل درعدم جذب گردشگران، تضادفرهنگي (تعارض ارزشي) است ياعدم نيازکشوربه ورود گردشگر باوجود منابع سرشارنفت است يا مسائل ديگري وجود دارد؟ بنابراین لازم است با مبحث توریسم وعوامل مؤثردرافزایش جذب توریسم آشنا شویم واین مبحث را به سایرین نیزآموزش دهیم تا دراین مهم برای کشورعزیزمان نقش مؤثری را ایفا کنیم.

هدف اصلي اين مقاله آشنایی با بحث توریسم و عوامل مؤثر در جذب توریست می باشد که بامحیا کردن امنیت در سطح کشوراز قبیل ایمنی در راه ها وجاده ها، ایجاد مراکز رفاهی-گردشگری مناسب وغیره ایجاد می گرددوباآشنایی وشناخت کامل ازاین مباحث وبررسي راهبردهاي امنيتي دراین دست به توسعۀ پايدار گردشگري می رسیم.

برای دانلود کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.


تعریف جهانگردی     توریسم     تاریخچۀ توریسم     انواع توریسم                            


chapta
آخرین اخبار