امروز : 27 دي 1397

خانه های غیر فعال (منفعل)


شنبه 04 مرداد 1393 - 04:57


خانه های غیر فعال (منفعل)"، به عنوان ساختمان هایی که در آب و هوای اروپای مرکزی نیازمند انرژی حرارتی قابل اغماض (کم) بوده و در نتیجه نیاز به سیستم حرارتی فعال نمی باشند، تعریف شد.چنین خانه هایی را می توان تنها با استفاده از منابع گرمایی موجود داخلی، انرژی خورشیدی جذب شده توسط پنجره ها و با عایق بندی سیستم تهویه مطبوع گرم نگاه داشت.


خانه های غیر فعال (منفعل)

تأیید نظری قابلیت اجرای چنین کاری در پایان نامه ای تحت عنوان "خانه های غیر فعال (منفعل) در اروپای مرکزی"، از طریق شبیه سازی کامپیوتری تعادل انرژی در ساختمانها مورد بررسی قرار گرفت. به سرعت مشخص شد که بهینه سازی مصرف انرژی در این ساختمانها نباید فقط به سیستم گرمایشی محدود شود، بلکه تمام مصارف انرژی خانوار باید به حداقل برسد. به عنوان مثال، نیاز به انرژی گرمایشی با استفاده از دستگاه های ناکارآمد الکتریکی (مانند لامپ های رشته ای) باید به "صفر" برسد. در آن زمان، مقدار دقیق ذخیره حرارتی داخلی در یک خانه معمولی، ناشناخته بود. اندازه گیری های دقیق یک خانه ی منفعلِ ساخته شده نشان داد که این مقدار حدود 2 وات بر متر مربع می باشد. با این حال، حتی امروز، بسیاری از استانداردهای ملی انرژی اروپا هنوز بر مقادیر بیش از حد خوش بینانه (بیش از 5 وات/مترمربع) استوارند.
"خانه غیر فعال (منفعل)" یک سیستم جامع است. "غیر فعال (منفعل)" مناسبترین واژه برای توصیف ظرفیت این سیستم می باشد: کار با منابع طبیعی، ذخیره و بکارگیری مؤثر انرژی رایگان خورشیدی درجهت به صفر رساندن مصرف انرژی در ساختمان ، به جای حداکثر وابستگی به سیستم های 'فعال' تولید انرژی. عملکرد بالای عایق سه لایه ی پنجره ها، عایق کاری های فوق العاده ، فشرده سازی هوا در قسمت سقف ساختمان، محدود کردن تبادل حرارتی و سیستم متعادل تهویه و بازیابی انرژی ، کاهش فوق العاده ای در مصرف انرژی و انتشار کربن به دنبال دارد.

نخستین خانه غیر فعال (منفعل)

در ساخت این خانه چندین پیش نویس معماری تهیه شد و تحقیقاتی نیز برای بهبود بهره وری از گرمای تهویه و بهبود کیفیت هوای خروجی آن انجام گرفت. قاب های پنجره جدید با عایق حرارتی بسیار بالا و نیز جزئیات اتصالات عناصر مختلف ساخت و ساز با حداقل ایجاد ضایعات ، به دلیل وجود پل حرارتی طراحی و مفهوم بازیابی حرارت از فاضلاب مورد آزمایش قرار گرفت.

خانه منفعل 2 
نمای جنوبی نخستین خانه غیرفعال واقع در دارمشتات کارنیشتاین

در طول ساخت در سال 1991، به منظور ارزیابی های آتی عملکرد ساختمان، خانه با دستگاه های بسیار دقیق جهت ذخیره و بررسی اطلاعات مجهز شد.

خانه منفعل 3 
استفاده از نور طبیعی در نخستین خانه غیر فعال (منفعل)

 

خانه منفعل 5 
سنجش هدررفت گرمایی از خارج ساختمان (نقاط قرمز محل هدر رفت حرارت می باشند)

در مورد خانه منفعل، بهره وری بالاتر منجر به راحتی بالاتر می شود. "صرفه جویی در مصرف انرژی" نه تنها به عنوان یک امر منفی بلکه به عنوان یک راه حل مثبت برای افزایش حفاظت از محیط زیست و رفاه مورد توجه قرار می گیرد. زمان انجام پیشرفت های کلیدی فرا رسیده است. این امر حتی در حوزه های دیگر استفاده از انرژی، مانند حمل و نقل نیز صادق است.

 


انرژی     خانه هوشمند     مصرف انرژی     ذخیره انرژی                            


chapta
آخرین اخبار