امروز : 27 دي 1397

تنوع سایبان در معماری سنتی ایران


سه شنبه 10 تير 1393 - 14:41


تنوع سایبان در معماری سنتی ایران

چکیده

تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری محیط های طبیعی، واقعیتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده بين 15 تا 20 در صد کل انرژي مصرفی هر کشور به مصرف فضاهای مسکونی می رسد، که این مقدار بیانگر هزینه ای بسیار و از بین بردن منابع طبیعی است. بنابراین برداشتن گامی در جهت کاهش مصرف انرژي می تواند منجر به صرفه جویی عظیمی در منابع محدود طبیعی باشد. معماری قرن 20 به واسطه ی اهمیت بیش از حدی که به تکنولوژی داده است عامل از بین بردن بسیاری از باریک بینی ها و دقت نظرهایی است که به عامل اقلیم در معماری سنتی مربوط است. امروزه به ویژگی های اقلیمی هر محل در معماری توجه کمی می شود. در این مقاله تلاشی در جهت شناسائی روش هائی برای استفاده کمتر از انرژي فسیلی و بهره بردن از شرایط اقلیمی در جهت تأمین آسایش در داخل فضای زندگی بوده تا جلوه ای از معماری همساز با اقلیم در ابنیه سنتی ایران همچون سایه بان یا پنام یا (تاوشوند) مورد توجه قرار گیرد.                                                                در این نوشتار تنوع سایه بان در معماری سنتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نقاله ی خورشیدی، طول سایه بان در دو اقلیم گرم و خشک و همچنین گرم و مرطوب اندازه گیری شد و بهترین محل قرارگیری سایه بان در معماری ایران (با توجه به رون های ایرانی در گذشته و حال) مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که می دانیم معماری ایران را پیرنیا به شش شیوه منحصر دانسته است.                                        

- قبل از اسلام :پارسي پارتي       - بعد از اسلام :خراساني - رازي -آذري - اصفهاني

     انواع رون ها در معماری سنتی ایران برای چگونگی قرارگیری ساختمان ها در اقلیم های مختلف برای استفاده از نور خورشید شامل سه نوع است:

1) رون راسته         2) رون اصفهانی      3) رون کرمانی

روش هاي جلوگيري از نور مزاحم

     درخانه نسبت به رون هاي درنظر گرفته شده و حركت خورشيد و مزاحمت هائي كه گزش و گرماي آن ايجاد مي كرده، از پنام هائي عمودي و افقي استفاده مي شده است. استفاده از ارسي، تابش بند، خرك پوش و چيزهاي ديگر نمونه هائي از آن مي باشند. 

انواع سایه بان ها

 

     سایه بان ها ممکن است اثرات گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل، کنترل نور، منظره و تهویه طبیعی داشته باشند. سایه بان های متحرک و قابل کنترل می توانند بنا به ضرورت، انتقال نور و گرمای خورشید را به نحو دلخواه کنترل نمایند. اما سایه بان های ثابت عملکرد مشخصی دارند که این عملکرد به جهت و شکل هندسی ساختمان و همچنین تغییر موقعیت خورشید در فصول مختلف بستگی دارد.                   

براي دانلود كامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.

دانلود 


سایبان     معماری ایران     تنوع سایبان                                


chapta
آخرین اخبار