امروز : 27 دي 1397

اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد


پنجشنبه 05 تير 1393 - 14:01


اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران سازمان بسيج مهندسین

اولین بازدید کانون نخصصی عمران سازمان بسیج مهندسین تهران چهارشنبه، چهارم تیر ماه  از پروژه شهرک شهید شهپریان برگزارشد.

در این بازدید از پروژه مسکونی البرزو قسمتهای مختلف این پروژه از قبیل مسجد، باشگاه ورزشی، بازارچه بازدید به عمل آمد.

در ابتدا توضیحات مختصری درمورد پروژه با حضور مدیر پروژه مهندس خردمند، مهندسین مشاور و ناظرین مهندس بصیرت و مدیر فنی  پروژه سفیانی ارائه شد.

همچنين در این بازدید علمی تفاهم نامه ای بین شرکت رزمندگان تهران و سازمان بسیج مهندسین در جهت به کارگیری پیمانکاران و مهندسین بسیجی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی امضا شد .

 


اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد
اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد
اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد
اولین بازدید کانون تخصصی عمران در سال93 برگزار شد


chapta
آخرین اخبار