امروز : 01 اسفند 1397

محورهای همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور


یکشنبه 25 خرداد 1393 - 21:18


محورهای همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور

- نقش عزم ملی در نهادینه کردن مدیریت جهادی
- توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندیهای داخل کشور
- مدیریت جهادی، لازم و ملزوم اقتصاد مقاومتی
- شاخصه ها، ابعاد و مولفه های اساسی مدیریت جهادی به عنوان یک سبک درموقعیت حساس کنونی
- ویژگی ها، آزمون و خطاهای مدیران جهادی(آسیب شناسی مدیریت جهادی)
- اقتدار ملی در سایه مدیریت جهادی
- مباني، رويكردها و رهيافت های سه دهه مکتب مدیریت جهادی
chapta
آخرین اخبار